Tuesday, January 5, 2016

ZoSia Karbowiak - Star of Fundraiser Concert Sunday January 10th

10 stycznia w finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zagra tradycyjnie Białogard.Koncert wspierający zbiórkę pieniędzy organizuje Centrum Kultury i Spotkań Europejskich. Impreza rozpocznie się w hali widowiskowo-sportowej białogardzkiego Liceum Ogólnokształcącego o godzinie 16:30. Wystąpią białogardzcy wokaliści i tancerze. Dochód z licytacji przedmiotów i usług trafi do puszki orkiestry. Gwiazdą wieczoru będzie ZoSia Karbowiak, której towarzyszyć będzie zespół. Będzie wesoło i kolorowo.Imprezę o godzinie 20 zakończy światełko do nieba.Przy wejściu do hali można będzie wrzucić swój datek do puszki.Organizatorzy już teraz zbierają cenne fanty, które zostaną przekazane na licytację. Można je przynosić do Biura Centrum Kultury przy ul. finał WOŚP poświęcony będzie podtrzymaniu wysokich standardów leczenia dzieci w oddziałach pediatrycznych, tym razem w tych podstawowych, oraz godnej opiece medycznej seniorów. Białogardzki sztab WOŚP działa przy Urzędzie Miasta Białogard

Jan 10th are the finals for the Great Orchestra of Christmas Charity in Bialogard Poland. This Concert is a fundraiser organized by the Cultural Center and European Meeting Groups. The event will begin at the sport hall of the Bialogard High School at 16:30 (6:30 pm) and will feature the Bialogar's singers and dancers. The income from the auction items & services will be donated to the box orchestra. The Star of the Event will be ZoSia Karbowiak with her band. It will be a fun and colorful evening and will end at 8 pm with fireworks. The organizers are now collecting valuable pledges that will be donated at the auction. They can now be brought to the Office of the Cultural Center and European Meeting Groups. The final auctions will be dedicated to maintaining high standards of treatment for children in pediatric wards and for basic decent medical care of our seniors